مسجد جامع بجستان مربوط به دوره تیموریان است و در شهرستان بجستان استان خراسان رضوی واقع شده و این اثر در سال۱۳۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مهمترین اثري که از قرن نهم هجری در شهرستان بجستان باقی مانده مسجد جامع بجستان است که در زمان شاهرخ تیموری به همت «محمدبن فخرالدین بن سیف الدین بن مقدم بجستانی» بنا شده و تاریخ اتمام آن بر اساس کتیبـه موجود در مسجد سال 828 هجری می باشد .این مسجد معماری بی‌نظیری است و دارای دو ایوان بر دو سوی صحن مربع شکل آن می باشد و بر انتهای ایوان قبلی محرابی مقرنس کاری تعبیه شده و در سمت مغرب مسجد شبستانی است که سقف آن بر فراز ستون هایی استوار شده است. بر اساس کتیبه ای در ایوان شمالی در سال 1024 ه.ق این مسجد در زمان شاه عباس کبیر توسط حاج ناصرالدین محمدابن احمد بازسازی شده است.این مسجد در حال حاضر از سوی معاونت میراث فرهنگی در حال بازسازی و مرمت است.