header

مدرسه علميه حاج سلطان العلماء

۰ ۱۰۰ ۰ ۰

کاشمر - خیابان امام


---

مدرسه علیمه حاج سلطان از جمله مدارس علمیه شهر کاشمر است که توسط حاج ملاهادی سلطان العلما وقف و در زمان قاجارساخته شده است.

این مدرسه دارای یک صحن مرکزی است و از چهارطرف توسط حجره های دوطبقه و دو ایوان شمالی و جنوبی محصور شده است و فضای معماری آن با ایجاد 40 اتاق مخصوص اتاق طلاب ، مطبخ، ایوان شمالی و جنوبی، بادگیر، مَدرس و … به عنوان یکی از مدارس علمیه معروف و مطرح در استان و شهرستان شناخته شده است. از حجره های این مدرسه به عنوان کلاس درس، قسمت اداری، کتابخانه و انبار مورد استفاده قرار می گیرد و الباقی قابل استفاده نیستند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )