یکی از جاذبه های تاریخی شهر کاشمر کاروانسرای حاج کاظم مدرس است که در بین همه کاروانسرا های ایران به دلیل سبک معماری خود میدرخشد.

این کاروانسرا که در دوران خود استراحتگاهی برای مسافران در راه مانده و تاجران بوده است دارای قدمت تاریخی مربوط به اوایل دوران پهلوی میباشد. مساحت این کاروانسرا حدود 3000 متر است و 12 حجره در اطراف کاروانسرا وجود دارد و کسانی که به این کاروانسرا میامدند در این حجره ها اقامت میکردند. همچنین بعضی از این حجره ها کاربرد تجاری داشته و تاجران در آن معامله انجام میدادند. علاوه بر حجره های داخل کاروانسرا در منظر رو به خیابان نیز حجره هایی برای تجارت وجود داشته است