header

مجموعه معماري روستاي عمراني گناباد

توضیحات

در حدود 30 سال پیش این منطقه در ان زندگ میکرده اندو در انجا به کار و تلاش مشغول بوده اند و در حین انجانم کار بوده اند امروزه این تغییر کرده است و در یک بافت قدیمی است و شامل بادگیر های زیادی است و در یک مجموعه بزرگ میتوان ان را دید در شهرستان گناباد در این مجموعه که خود طرح های قدیمی را میتوان دید معماری گذشتگان و افراد قدیمی به چشم میاید. در فاصله 20 کیلومتری گناباد است.

خدمات و امکانات

 • مشخصات :

  اینترنت :
  ندارد
  پارکینگ :
  رایگان
  فضای بازی کودکان :
  دارد

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان رضوی روی نقشه