این قنات   کهن ترین قنات ها در جهان است و یکی از شاهکار های طبیعت است که دارای دو شاخه اصلی و شش شاخه فرعی است و میزان ابدهی ان 130 لیتر در ثانیه است و جالب ان است که عمق مادر چاه ان در دولاب اصلی به 300 متر میرسد این قنات که دارای دو شاخه است دلیل ان به این است که در صورت ریزش قنات و بسته شدن یکی از شاخه های ان شاخه دیگر باز بماند تا افراد بتوانند از اب استفاده کنند و مشکلی نداشته باشند.

این قنات به لحاظ موقعیت در مکانی بسیار دلپذیر و جالب قرار گرفته و به همین خاطر هر ساله گردشگران زیادی را به خود جدب میکند.