header

قلعه گردکوه دامغان

۰ ۲۴۱ ۰ ۰

قلعه گردکوه


---

یکی از جاذبه های بی نظیر در استان و تنه قلعه بی نشیر در شرق است که در فراز کوه قرار گرفته است و مربط ب دوران اسناعیله است در این مکان که قلعه بزرگ و بلندی است در داخل ان که فضای بسیار بزرگی را دارد دارای سه اب انبار بزرگ و قدیمی است که هر سه به هم راه دارند و در فراز ان گنبد های بسیار بزرگی وجود دارد جنس اصلی مصالح ان از گچ و اهک بوده خود بنا یک بنایی کاملا محکم و با استحاک به شمار میرود و سازندگان ان هم در ساخت ان دقت فراوان داشته اند.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده