header

قلعه تاریخی خوسف

۰ ۴۱ ۰ ۰

خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار شهید بهشتی


---

قلعه قدیمی خوسف از مکان های تاریخی و دیدنی شهرستان خوسف بوده و درمرکز این شهر واقع شده است. این قلعه متعلق به عصر افشار می باشد. با توجه به روایات گفته شده، دیوار های قلعه در زمان حکومت نادرشاه بر ایران و زمامداری کاظم خان پایه ریزی شد، در اواخر عصر زندیه، در زمان حکومت محمد رضا خان دوم و حکومت امیر علم خان (جد اسدالله علم)، ابنیه و فضاهای داخلی آن بسته به نیاز آن زمان توسعه یافت.

نوع فرم و معماری ساختار قلعه نشانگر آن است که طراحی این قلعه به تقلید از قلاع اروپایی می باشد. در پیرامون حصار قلعه، برج های استوانه شکلی بنا شده، که موجب استحکام حصار و مکانی برای دیدبانی بوده است. در سال های 94-93 این بنا مورد مرمت قرار گرفت و پایه های اطراف سردر ورودی، مستحکم شده و طاق سردر به شکل قدیم بازسازی شد. این اثر تاریخی جزو آثار به ثبت رسیده ملی ایران است.این جاذبه توسط احسان مرادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده