غار شیرآباد در 20 کیلومتری روستای شیر آباد و در شهرستان خان ببین قرار دارد که یکی از غارهای طبیعی استان گلستان به شمار می رود. در نزدیکی این غار آبشارهای هفت گانه زیبای وجود دارند. نام دیگر غار شیرآباد، دیو سفید می باشد. برای رسیدن به غار باید از روستای شیر آباد فاصله گرفت تا به جنگل شیر آباد رسید و از داخل جنگل به سمت بالای جنگل حرکت کرد. برای رسیدن به غار باید 1ساعت پیاده روی کرد. مسیر راه برای کودکان خطرناک می باشد .

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : آبشار شیرآباد

غار شیرآباد دارای یک دهنه ورودی می باشد. درون غار شیر آباد همیشه آب جاری است. آب این غار از چشمه های درون آن تشکیل می شود. داخل غار شیرآباد موجود کم یابی وجود دارد به نام سمندر غارزی گرگانی که فقط در این غارها زندگی می کنند. داخل غار خیلی سرد می باشد. بهترین فصل بازدید بهار و تابستان است.