اینجا از مکان های گردشگری است که می توان به دنیایی پر از راز سفر کرد. قدمت غار خربس به عقیده برخی از محققان به دوره مادها بر می گردد. همچنین برخی آن را محل پرستش آناهیا (خدای آب ها ) می دانند. البته هنوز به طور مشخص کسی پرده از رمز و راز این غار برنداشته است. روند شکل گیری غار در اثر جزر آب و فروکش کردن ماسه های بین سنگ ها باعث ایجاد حفره هایی شده است. با گذشت زمان انسان ها شروع به کنده کاری نموده و معماری کنونی غار را پدید آورنده اند.

اگر به نمای بیرون غار نگاه کنید، حفره های بزرگی می بینید که در ظاهر فقط پنجره هستند اما با ورود به غار نظرتان عوض خواهد شد. غار خربس دارای 9 حفره می باشد که ورودی غار محسوب می شوند. امروزه فقط از یک روزنه برای ورود و از روزنه دیگری جهت خروج از غار استفاده می شود.پس از پیمودن پله های کوتاه و زیاد، نسیم خنکی هنگام ورود به غارصورتتان را نوازش می کند و برکه ای که از آب باران پدیدار شده انتظارتان را می کشد. از نور فضای بیرونی دور می شوید. در طرفین ورودی 2 تاقچه قرار داده شده که جای قرارگیری چراغ بوده است.

فضای درون غارخربس از تالان ها تشکیل شده است، ابعاد آن از 4 در 5.5 متر بیشتر نمی شود. بزرگترین تالان 25 متر است.از دیدنی های درون غار، نقش و نگارها و سنگتراشی ها را می توان نام برد. همچنین روزنه هایی که در هر تالان وجود دارد چشم انداز بسیار جالبی از نمای بیرون غار برایتان خواهد داشت. سفری پر از تجربیات جالب در غار خربس را برایتان آرزومندیم.