اگر 4 کیلومتر به سمت جنوب شرقی روستای بیدک پیشروی کنیم می توانیم غار بیدک را ببینیم.

از آنجایی که دهانه سنگی این غار همانند چاه است اگر فردی از وجود این غار در این مکان آگاهی نداشته باشد  امکان دارد نتواند این غار را پیدا کند چون هیچ گونه نشانه ای مبنی بر وجود غار در این جا وجود ندارد.

این غار طولی 80 متری دارد که 20 متر آن به صورت عمودی به عمق زمین می رود.  همچنین در این غار سنگ های استالاگمیت و استالاکتیت  وجود دارد .