این غار  در منطقه حفاظت شده" ساريگل" بین ۱۰ كيلومتري شمال شرقی " اسفراين" در نزدیکی روستاي" پركانلو" و "نوشیروان" در رشته كوه گادتيغ در خراسان شمالی قرار دارد .  این غار طبیعی عمق کمی دارد و به همین دلیل از دیواره سنگی که در انتهای آن واقع شده است آب تراوش می کند و در کف غار جاری می شود.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : شهر تاریخی بلقیس اسفراین

از ويژگی های این غار در منطقه حفاظت شده می توان به سهولت دسترسی، در مسير رودخانه واقع شده، همجواری با جاذبه های طبيعی و برخورداری از چشم انداز زيبااشاره کرد . این غار در محدودۀ منطقه حفاظت شده "ساريگل" قرار دارد.