غار لکی اسپیور یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان قاینات است که در روستای تاریخی خونیک گدار معروف به گدار خونیک واقع شده است که در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت شده است. غار لکی اسپیور دارای دهنه ای 2 متری، ارتفاع حدود 5 متر و عرض داخلی حدود 3 متر است. ورودی غار کمی شیب دار است و در برخی از نقاط شیب آن بیشتر شده و به حدود 70 درصد نیز می رسد. بقایای درون غار نشان از این دارد که گویا ساکنان آن به شکار مشغول بوده اند. در ورودی غار حوضچه ای زیبا از سنگ توسط ساکنین غار ایجاد شده است.

برخی آثار تاریخی که در این غار کشف شده اند مانند سفال ها، گویای این است که قدمت غار لکی اسپیور به دوران ساسانی می رسد. با دیدین زیبایی های طبیعی موجود در سقف غار لکی اسپیور شاید ابتدا به اشتباه احساس کنید که این زیبایی ها طبیعی نیست. این اثر تاریخی که یکی از پایگاه های مهم زمان اسماعیلیان بوده است، سنگ نگاره هایی نیز در دیواره های آن وجود دارد که به جذابیت آن افزوده است.