در اوایل دهه1300 هجری قمری به دستور یار محمد خان شادلو، این عمارت برای سکونت وی و خانواده اش  بنا شد.

این عمارت دارای 34 اتاق به همراه 2 تالار بزرگ میباشد. نمای اصلی این ساختمان با انواع کاشی  کاری معرق، معقلی، هفت رنگ و با طرح ها و نقوش انسانی، حیوانی ، اسلیمی ، ختایی و هندسی زینت داده شده است.هر طبقه این عمارت دارای  دو ایوان شمالی و جنوبی میباشد. در جلوی هر یک از این ایوان ها یک ردیف از ستون ها برای نگهداری سقف ایجاد شده است. اتاق های این بنا با 21 در چوبی بهروی ایوان ها باز می شود. در ضلع شرقی و غربی  این عمارت دو راه پله موجود است که  با 18 پله به طبقه دوم متصل می شود.

نمای بیرونی ساختمان  تصاویری از دو فرشته بالدار ،چهره های انسانی ،نقاشی از گل و گیاه و پرنده ، طبیعت و طرح های هندسی به چشم می خورد. 

تصاویر 134 نفر از اشخاص برجسته عصر صفوی تا دوره قاجار از جمله شاه طهماسب،شاه عباس،آقا محمد خان، فتحعلی شاه و کریم خان زند و ... بر روی دیوار های این بنا نقش زده شده است.

در سال 1316 در طبقه دوم این عمارت آتش سوزی رخ داده که باعث نابودی سقف شد و سقف شیروانی امروزه با پوشش گالوانیزه ایجاد شده است . در سال 1320 این بنا ازسوی ورثه سردارمفخم به عنوان بیمارستان به اداره بهداریداده شد. در شهریور ماه 1370 اداره میراث فرهنگی بجنورد این عمارت را پس از انجام تغییرات  و تعمیرات به عنوان موزه مردم شناسی شهرستان بجنورد معرفی کرد .

موزه مردم شناسای در طبقه دوم این عمارت  با 5 بخش اصلی  ایجاد شده است .

این عمارت با شماره952 در فهرست آثار تاریخی ثبت شده است.

 این عمارت و بنا های آیینه خانه، کلاه فرنگی، حوضخانه و سردر در باغ  بزرگی  قرار دارند که مجموعه دارالحکومه مفخم را تشکیل می دهند. این  مجموعه پس از زلزه شدید بجنورد تنها شامل آیینه خانه و عمارت مفخم می باشد .