header

سد گلستان، سدی بر رودخانه گرگان رود

توضیحات

سد گلستان در 12 کیلومتری شهرستان گنبد کاووس و بر روی رودخانه گرگان رود قرار دارد. این سد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. سازه اصلی سد از نوع خاکی می باشد. شاخه اصلی آن از ارتفاعات کوه های شرق استان سرچشمه می گیرد. تاریخ ساخت سد به درستی مشخص نیست اما گفته می شود این سد همزمان با دیوار دفاعی گرگان در دوره اشکانیان ساخته شده است.

از آن جایی که در رودخانه گرگان دیواره ای وجود نداشت که آب مورد نیاز را در مواقع ضروری تامین کند، لذا یکی از ضرورت های ساخت سد خاکی علاوه بر تامین آب کشاورزی تامین آب در صورت لزوم بوده است. این سد در دوره ساسانیان بازسازی شده است. سدگلستان یکی از سدهای پرورش ماهی محسوب می شود. مسیر راه برای بازدید از سدگلستان کاملاً خاکی می باشد.

امکانات رفاهی در این مکان وجود ندارد که باید از شهرستان گنبد کاووس تامین نمود. بهترین فصل بازدید اول بهار و تابستان می باشد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های گلستان روی نقشه