header

سد خاکی مدرس

توضیحات

سد خاکی شهید مدرس  در شهرستان خلیل اباداستان خراسان رضوی وجود دارد. که از مهمترین رودخانه منطقه شهر خلیل آباد و رودخانه کلاته خانم نام دارد تشکیل شده است.
این رودخانه  که به صورت فصلی است در قسمت غربی خلیل آباد دشت آبرفتی منطقه را تغذیه نموده و بقیه آن طی مسافتی طولانی وارد سد شهید مدرس در محل روستای مهدی آباد می گردد که در اطراف خود منظره ای زیبا و چشم اندازهایی بدیع را به وجود آورده است.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان رضوی روی نقشه