خوانشرف یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در دهستان "نه" واقع شده است. این روستا از توابع شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی است. روستای خوانشرف دارای دو قنات است که یکی به نام خوانشرف و دیگیر به نام تقی آباد است. شغل اکثر مردم روستا کشاورزی و دامپروری می باشد. این روستا در حاشیه کویر قرار گرفته و در نزدیکی سیستان قرار دارد. به علت باد های 120 روزه سیستان، مردم این روستا آسباد هایی احداث کرده اند و گندم های خود را با آن آسیاب می کردند. قلعه شاه دژ، قلعه داخل روستا و آسباد های این روستا از جمله آثار تاریخی این روستا است.

کوه شاه دژ که در زمان قدیم از موقعیت حساسی برخوردار بوده، خانه هایی توسط افراد آن زمان بر روی این کوه احداث شده است که به قلعه شاه دژ معروف است. قلعه شاه دژ در دو برهه ی زمانی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا، در زمان ماندادیان و زندگی رستم و سپس سلجوقیان و فدائیان حسن صباح در آن سکونت داشته اند. همچنین یکی از بزرگترین کتابخانه های روستایی کشور در این روستا واقع است. 

یکی دیگر از جاذبه های روستای خوانشرف، قنات خوانشرف است که هنوز مورد استفاده قرار می گیرد وحدود ۵/۴ اینچ آب دارد. زبان مردم روستای خوانشرف فارسی نزدیک به دری می باشد.