خرگرد روستایی است با قدمت تاریخی بسیار زیاد بطوریکه مسجد جامع روستا با نام غیاثیه شاهرخ در سال 848 قمری با دستور پسر تیمور به نام شاهرخ ساخته شده است . مورخان قدمت روستا را در قرن چهارم هجری نیز دنبال کرده اند بطوریکه مشخص شده خرگرد از توابع بوشنج هرات بوده است.

آب و هوای روستا بسیار دلپذیر و معتدل میباشد و روستای خرگرد آنرا مدیو کوه کلاته در شمال خود است. طبیعت بکر و زیبای روستا بسیار جذاب بوده و هر بیننده ای را جلب خود میکند. همچنین شغل اکثر مردم روستا کشاورزی و دامپروری میباشد