رشته کوه بینالود در استان خراسان رضوی و بین دو شهر نیشابور و قوچان قرار دارد. منطقه بینالود از آب و هوای گرم و خشک و همچنین بارندگی های فراوانی برخوردار است. از این رشته کوه سه رودخانه به نام های کال شور، کشف رود و اترک سرچشمه می گیرد. همچنین رودخانه های دیگری در دره های آن وجود دارد که جهت کشاورزی و آبیاری باغ ها استفاده می شود. از جمله ی این رودخانه های می توان به دیزباد علیا، خروعلیا، میرباد، زشک، بار، بوژان و طرقبه اشاره کرد. در منطقه رشته کوه بینالود، گیاه ریواس به صورت خودرو رشد می کند که بسیار مرغوب است. تا اواسط فصل تابستان قله ها پر از برف و یخ بوده و منظره بسیار زیبا و چشم نوازی را بخود می گیرد. دو دشت بزرگ شهر های نیشابور و مشهد توسط این رشته کوه از هم جداشده اند.
رشته کوه بینالود دارای قلل متعددی است که از جمله ی آن می توان به قله ی شیرباد، بینالود، و فلسکه اشاره کرد. صخره های مرتفعی در رشته کوه فرعی آن قرار دارد که بسیار زیبا و چشم نواز است. رشته کوه بینالود آبریزهایی در بخش شمال و جنوب دارد. این آبریزها، در بخش شمال به کال شور و در بخش جنوب به کشف رود سرازیر می شوند. بلندترین قله ی رشته کوه بینالود قله شیرباد است که در روستای بوژان (از روستاهای بسیار دیدنی و گردشگری خراسان رضوی) قرار دارد. روستاهای دیگری در شمال و جنوب رشته کوه بینالود با نام های مغان، جاغرق، فریزی، کلیدر، دولت آباد، دیزباد، صومعه، دررود، طاغان و خرو قرار دارد.