header

رباط فخرآباد

۰ ۱۸۵ ۰ ۰

روستای فخر اباد کاروانسرای فخر اباد


---

رباط فخر آباد یکی از مناطق تاریخی در روستای فخرآباد است که در شهرستان بجستان استان خراسان رضوی واقع شده است اين مکان با فضاهاي وسيع خود ظاهرا مورد استفاده کاروانياني است که قصد سفر به سوي کوير را داشته اند . بناي رباط متعلق به دوره قاجار است و از معماري آن شامل سردر ورودي ايوانچه هاي طرفين ورودي به عنوان توقف‌گاه تابستاني،شاه‌نشين، فضاي اصطبل، بارانداز و صحن است تزيينات قابل توجه اين رباط استفاده از آجرهاي با پخت ناقص است که با تلفيق آن با آجرهاي معمولي اشکال هندسي زيبايي در قسمت پيشاني سردر ورودي و بخش شاه‌ نشين آن به وجود آمده است.این جاذبه توسط ثبت شده است

ورودی

پولی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده