header

رباط عباس آباد

۰ ۱۳۲ ۰ ۰

کیلومتر 30 جاده تربت جام به تایباد


---

کاروانسرا تاریخی عباس آباد در مسیر جاده ابریشم قدیم و در محدوده  28 کیلومتری شمال غربی شهر تایباد واقع شده است و از سبک معماری بسیار زیبا بهره میبرد و وجود این کاروانسرا بر سر جاده اصلی نشان دهنده اهمیت بالای آن است.

این کاروانسرا از 4 عدد ایوان ، 2 حیاط ، اتاقک و آب انبار تشکیل شده است. طراحی داخلی اتاق ها ساده و دارای طاقچه و طاقنما میباشد . بعضی از این اتاق ها نیز بهم متصل هستند. هراتاق دارای یک پنجره کوچک برای تامین نور موردنیاز در روز میباشد. علاوه بر بخش مسکونی که ذکر شد یک محل برای نگهداری دام ها نیز در نظر گرفته شده است. برای تامین امنیت کاروانسرا نیز وسیله ای به نام سنگ انداز ذر ورودی آن نصب شده است.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )