header

دیوار بارو

توضیحات

این جاذبه در استان سمنان در شهرستان دامغان واقع شده و در مکانی است که در مجاورت جاده ابریشم است و این شهرستان به این دلیل اهمیت زیادی دارد در این بنا ی با شکوه میتوان گفت برای در دوران ساسانیان ان را بنا کردند و ساختند و البته به دلیل ساخت و ساز قسنت های از تخریب شده و از بین رفته است در قسنت جنوبی این بنا 150 متر باقی مانده و قسمت های در شمال و عرب از بین رفته است در این جاذبه برای گردشگران اهمیت بالای دارد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های سمنان روی نقشه