header

دشت چم آسیاب

۰ ۲۶۸ ۰ ۰

خوزستان - 5 کیلومتر مسجد سلیمان


---

منطقه گردشگری چم آسیاب دارای چشمه های و زمین ها سرسبز بسیار زیادی می باشد. این مکان با شهرستان مسجد سلیمان 5 کیلومتر فاصله دارداین جاذبه توسط علی دژبرد ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

فضای باز

دارد

کشیدن سیگار

آزاد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده