اگر از سمت شرق بجنورد 12 کیلومتر پیشروی کنیم به دره سرسبز وزیبای چناران میرسیم.

شروع این ره از رئستای باباامان می باشد.

در این دره باغ های میوه ی زیبا، تاکستان ها، کشتزار های صیفی جات و درختان قدیمی گردو منظره ای سرسبز و زیبایی را ایجاد کرده است و وجود همین فضای سبز باعث  ایجاد هوای خنکی شده که حتی در تابستان هم این هوای  را میشود احساس کرد.

از زیبایی های دیگر این دره می توان به رودخانه دائمی که ازمیان این دره عبور میکند اشاره کرد.

وجود راه آسفالته تا این دره باعث شده تا گردشگران به راحتی بتوانند از زیبایی این منطقه لذت ببرند.