امامزاده سلطان ابراهیم (ع) واقع  در روستای قپز از دهستان قوشخانه، بخش سرحد، در 64کیلومتری شمال غرب شهر شیروان میباشد.مقبره، اتاقیست ساده که مصالح آن  خشت و گل می باشد. اندازه اتاق آن 3×4 متر که در خروجی واقع در ضلع جنوبی بنا می باشد. بم اتاق نیز از چوب ساخته شده است. مقبره به مانند قبری ه به اندازه 25 سانتی متر از کف بقعه بالا آمده استدر داخل نمایان می باشد. و بر روی آن پارچه سبز کشیده شده است.
درکتاب فرهنگ جغرافیایی آبادیهای شهرستان شیروان نوشته شده استذ که امامزاده سلطان ابراهیم (علیه السلام) درآبادی قپز، دارای یک اتاق است.