header

خانه مستوفی

۰ ۲۹ ۰ ۰

استان خراسان جنوبی - شهرستان بشرویه - بشرویه


---

منزل مستوفی یکی از جاذبه های شهرستان بشرویه است که در خیابان ملا‌عبدالله‌تونی‌بشروی و کوچه مستوفی شهر بشرویه واقع است. منزل مستوفی از جمله بناهای اعیانی دوره قاجاریه است. سبک معماری و باد گیر های زیبا در شمال شرقی این سازه و تزئینات کچی در بخش هایی دیگر بنا از ویژگی های بارز منزل مستوفی به شمار می آید. هنگام ورود به این خانه دالان کم عرضی وجود دارد که در دو طرف آن، دو خانه کوچک ساخته شده است. داخل حیاط یک فضایی مستطیل شکل است که با آجرهای مربع شکل ساخته شده است. در ضلع دیگر خانه مستوفی چند اتاق قرار دارد که در آن طاق نما هایی زیبایی ساخته شده است. از زیرزمین این عمارت به عنوان سرد خانه استفده می شد.

مصالح به کار رفته در خانه مستوفی خشت خام و در قسمت های دیگر آن آجر با ملات  گل و گج قابل رؤیت است. خانه مستوفی از بزرگترین خانه های تاریخی یشرویه است و از نظر تزئیین و شیوه معماری منحصر به فرد است. از دیگر تزئینات این اثر تاریخی می توان به درهای چوبی و شیشه های رنگارنگ و بادگیر هایی خیلی بلند که مهم ترین عنصر تزئین این خانه می باشد و با گج مزین شده است نام برد. با توجه به معماری زیبایی که در ساخت این بنای تاریخی بکار رفته است، می توان از آن به عنوان یکی از زیباترین خانه های قدیم یاد کرد.این جاذبه توسط علی رخشانی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده