یکی از خانه های تاریخی شهر تبریز خانه تاریخی علی موسیو است که در مجاورت خانه تاریخی ختایی قرار دارد. این خانه تاریخی که در یکی از محلات تاریخی تبریز قرار گرفته است متعلق به فردی به نام کربلایی علی تبریزی فرزند حاج محمدباقر تبریزی است. فردی متمول و اهل فرهنگ که بارها به اروپا و ممالک دیگر سفر کرده بود. در میان سفرهای متعدد وی سفر به فرانسه سبب شده بود که مردم او را با لقب مسیو بشناسند. البته سفرهای مکرر به فرانسه سبب آشنایی علی مسیو با انقلاب فرانسه و پایه های فکری انقلاب های مشابه نیز شده بود. علی مسیو یکی از رهبران گمنام و کمتر شناخته شده جریان مشروطه خواه تبریز و از فرماندهان بسیار تاثیرگذار این جریان بود. علی مسیو را رهبر فکری انقلاب مشروطه تبریز می نامند. در جریان مبارزات مشروطه و همچنین یورش روس ها به تبریز علاوه بر خود علی مسیو که سه فرزند پسر وی نیز به دار آویخته شدند.

خانه تاریخی علی مسیو بنایی متعلق به اواسط دوران قاجار است که برخلاف سایر خانه های اعیان نشین از  مساحت بسیار بالایی برخوردار نیست. بنایی با دربی کوچک و ساختمانی آجری که در همان ورودی راه اندرونی و بیرونی از هم جدا شده است. نکته جالب در ورودی خانه شیوه غیرمعمول اتصال حیاط اندرونی و بیرونی است که در هیچ یک از خانه های مشابه دیده نمی شود. با ورود به حیاط اندرونی بنایی دو طبقه در برابر چشمانتان ظاهر می شود که ظاهر نامتقارنش در میان خانه های دوره قاجار آن را متمایز می کند. در سه قسمت از حیاط اندرونی اتاق هایی تعبیه شده است. گچکاری نمای بیرونی بنا یکی از زیباترین تزئینات خانه مسیو است. تزئینات آجری سنتوری وکنگره ای در ترکیب با گچ نمای بالای پنجره ها را آراسته است.

با ورود به داخل بنا با اتاق های تو در تو و کوچکی روبرو می شوید که اغلب به هم راه دارند. طبقه پایین یا زیرزمین نیز از شگفتی های دیگر این خانه است چرا که به حیاط خانه همسایه راه دارد. وجود یک اصطبل مخفی این خانه را به یک مکان مرموز تبدیل می کند که معمولی بودن خاانه را کاملا منتفی می کند. به احتمال زیاد این خانه محل نشست های سری علی مسیو و یارانش در قالب حلقه ای بوده که غیبی تبریز نامیده می شده است. خانه ای که در آن حتی راه های فرار نیز برای روزهای مبادا تعبیه شده بود. برخی معتقدند این خانه ، خانه اصلی علی مسیو نبوده و به عبارتی خانه دوم و تشکیلاتی وی محسوب می شده است. حالا چند سالی است که شهرداری تبریز این خانه تاریخی را خریداری کرده و با بازسازی آن اقدام به برگزاری یک موزه با نام موزه غیبی تبریز کرده است که به نمایش برخی آثار باقی مانده از دوران مشروطه در قالب اسناد، تصاویر و حتی سلاح های افراد مشهور جریان مشروطه پرداخته است.

یکی از خانه های تاریخی شهر تبریز خانه تاریخی علی موسیو است که در مجاورت خانه تاریخی ختایی قرار دارد. این خانه تاریخی که در یکی از محلات تاریخی تبریز قرار گرفته است متعلق به فردی به نام کربلایی علی تبریزی فرزند حاج محمدباقر تبریزی است. فردی متمول و اهل فرهنگ که بارها به اروپا و ممالک دیگر سفر کرده بود. در میان سفرهای متعدد وی سفر به فرانسه سبب شده بود که مردم او را با لقب مسیو بشناسند. البته سفرهای مکرر به فرانسه سبب آشنایی علی مسیو با انقلاب فرانسه و پایه های فکری انقلاب های مشابه نیز شده بود. علی مسیو یکی از رهبران گمنام و کمتر شناخته شده جریان مشروطه خواه تبریز و از فرماندهان بسیار تاثیرگذار این جریان بود. علی مسیو را رهبر فکری انقلاب مشروطه تبریز می نامند. در جریان مبارزات مشروطه و همچنین یورش روس ها به تبریز علاوه بر خود علی مسیو که سه فرزند پسر وی نیز به دار آویخته شدند.

خانه تاریخی علی مسیو بنایی متعلق به اواسط دوران قاجار است که برخلاف سایر خانه های اعیان نشین از  مساحت بسیار بالایی برخوردار نیست. بنایی با دربی کوچک و ساختمانی آجری که در همان ورودی راه اندرونی و بیرونی از هم جدا شده است. نکته جالب در ورودی خانه شیوه غیرمعمول اتصال حیاط اندرونی و بیرونی است که در هیچ یک از خانه های مشابه دیده نمی شود. با ورود به حیاط اندرونی بنایی دو طبقه در برابر چشمانتان ظاهر می شود که ظاهر نامتقارنش در میان خانه های دوره قاجار آن را متمایز می کند. در سه قسمت از حیاط اندرونی اتاق هایی تعبیه شده است. گچکاری نمای بیرونی بنا یکی از زیباترین تزئینات خانه مسیو است. تزئینات آجری سنتوری وکنگره ای در ترکیب با گچ نمای بالای پنجره ها را آراسته است.

با ورود به داخل بنا با اتاق های تو در تو و کوچکی روبرو می شوید که اغلب به هم راه دارند. طبقه پایین یا زیرزمین نیز از شگفتی های دیگر این خانه است چرا که به حیاط خانه همسایه راه دارد. وجود یک اصطبل مخفی این خانه را به یک مکان مرموز تبدیل می کند که معمولی بودن خاانه را کاملا منتفی می کند. به احتمال زیاد این خانه محل نشست های سری علی مسیو و یارانش در قالب حلقه ای بوده که غیبی تبریز نامیده می شده است. خانه ای که در آن حتی راه های فرار نیز برای روزهای مبادا تعبیه شده بود. برخی معتقدند این خانه ، خانه اصلی علی مسیو نبوده و به عبارتی خانه دوم و تشکیلاتی وی محسوب می شده است. حالا چند سالی است که شهرداری تبریز این خانه تاریخی را خریداری کرده و با بازسازی آن اقدام به برگزاری یک موزه با نام موزه غیبی تبریز کرده است که به نمایش برخی آثار باقی مانده از دوران مشروطه در قالب اسناد، تصاویر و حتی سلاح های افراد مشهور جریان مشروطه پرداخته است.