خانه باغ عطایی نوغاب، از جاذبه های تاریخی روستای نوغاب از توابع شهرستان درمیان است. قدمت این اثر تاریخی به دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی بر می گردد. در طراحی این خانه باغ، از سبک معماری ایرانی قدیم بهره گرفته شده است. این بنای تاریخی، از دو سردر مجزا تشکیل شده، هر یک از این سردرها منتهی به دو فضای مجزا می شود که در همسایگی یکدیگر و در سمت جنوب خانه قرار دارند و در نهایت به هم منتهی می گردند. یک از این سردرها، شما را به سمت فضای اندرونی هدایت می کند و دیگری شما را به یک راهرو سوق می دهد که فضای بین اندرونی و بیرونی بنا را به نمایش می گذارد. 

وجود چهار باغچه در وسط خانه باغ عطایی و حفظ تقارن در احداث این باغچه ها به زیبایی آن افزوده است. در اطراف باغچه ها، راهروهایی جهت رفتن به فضای های متعدد درون خانه وجود دارد. یکی از این راهروها که در قسمت جنوب شرقی آن احداث شده، به اتاقی با سقف قوسی منتهی می گردد، دو راهروی دیگر به انباری و سرویس بهداشتی و یکی هم به راه پله ای منتهی می شود که شما را به پشت بام این خانه باغ هدایت می کند. در سمت غرب بنا آشپزخانه قرار داشته که از دو بخش مرتبط به هم تشکیل شده است، در بخش اول به آشپزی می پرداختند و در بخش دیگر به  عنوان انبار از آن استفاده می کردند. این اثر جزو آثار به ثبت رسیده ملی ایران محسوب می شود.