header

خانه باغ عطایی نوغاب

۰ ۷۳ ۰ ۰

شهرستان درميان - روستاي نوغاب


---

خانه باغ عطایی نوغاب، از جاذبه های تاریخی روستای نوغاب از توابع شهرستان درمیان است. قدمت این اثر تاریخی به دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی بر می گردد. در طراحی این خانه باغ، از سبک معماری ایرانی قدیم بهره گرفته شده است. بنای تاریخی خانه باغ عطایی نوغاب، از دو سردر مجزا تشکیل شد است. هر یک از این سردرها منتهی به دو فضای مجزا می شود. این دو فضا که در همسایگی همدیگر و در سمت جنوب این اثر تاریخی قرار دارند، در نهایت به هم منتهی می شود. یک از این سردرها، شما را به سمت فضای اندرونی هدایت می کند و دیگری شما را به یک راهرو سوق می دهد که فضای بین اندرونی و بیرونی بنا را به نمایش می گذارد. 

وجود چهار باغچه در وسط خانه باغ عطایی و حفظ تقارن در احداث این باغچه ها به زیبایی آن افزوده است. در اطراف باغچه ها، راهروهایی وجود دارد که شما را به فضای های متعدد درون خانه هدایت می کند. یکی از این راهروها که در قسمت جنوب شرقی آن احداث شده است، به اتاقی با سقف قوسی منتهی می شود؛ یکی دیگر به یک انباری، دیگری به سرویس بهداشتی و یکی هم به راه پله ای منتهی می شود که شما را به پشت بام این خانه باغ هدایت می کند.

 این جاذبه توسط علیرضا مشفقی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)     
(۷:۰۰ ق.ظ تا ۲:۰۰ ب.ظ)     (۵:۰۰ ب.ظ تا ۱۰:۰۰ ب.ظ)