این بنا دارای تزئینات آجرکاری، کاشیکاری و گچ بری‌های زیبایی است که هنوز پس از گذشت سالیان دراز به یادگار مانده است.

یکی از خانه‌های تاریخی مربوط به دوره قاجار است که محل زندگی امین التجار تاجر معروف تربت حیدریه بوده است.

این بنا در سال 1388  توسط سازمان میراث فرهنگی تملك و سپس مرمت شد كه اكنون اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان در آن مستقر شده است.