header

خانه امینی

۰ ۲۸۵ ۰ ۰

خراسان رضوی -تربت حیدریه


---

این بنا دارای تزئینات آجرکاری، کاشیکاری و گچ بری‌های زیبایی است که هنوز پس از گذشت سالیان دراز به یادگار مانده است.

یکی از خانه‌های تاریخی مربوط به دوره قاجار است که محل زندگی امین التجار تاجر معروف تربت حیدریه بوده است.

این بنا در سال 1388  توسط سازمان میراث فرهنگی تملك و سپس مرمت شد كه اكنون اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان در آن مستقر شده است.این جاذبه توسط حمیده یوسفی ثبت شده است

ورودی

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
(۲:۰۰ ب.ظ تا ۸:۰۰ ق.ظ)     
(۲:۰۰ ب.ظ تا ۸:۰۰ ق.ظ)     
(۲:۰۰ ب.ظ تا ۸:۰۰ ق.ظ)     
(۲:۰۰ ب.ظ تا ۸:۰۰ ق.ظ)     
(۲:۰۰ ب.ظ تا ۸:۰۰ ق.ظ)     
(۲:۰۰ ب.ظ تا ۸:۰۰ ق.ظ)