حمام کرناسیون مربوط به دوره قاجار است و در دزفول، حاشیه جنوب محله کرنا سیان واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۳۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. موزه مردم شناسی و صنایع دستی دزفول در حمام تاریخی کرناسیون در شمال بافت تاریخی دزفول واقع شده است و یکی از اثار ثبت ملی ایران می باشد. قدمت بنا به اواخر دوره زندیه و اوایل قاجاریه یعنی حدود ۲ قرن قدمت داشته که از سال ۱۳۸۵ مرمت آن تکمیل شده و به عنوان موزه مردم شناسی دزفول مورد بازدید عموم می باشد.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: آبشار شوی