header

حمام‌ پهنه‌ و گرمابه‌ حضرت‌ سمنان‌

۰ ۲۱۵ ۰ ۰

مسجد امام- حمام پهنه


---

این جاذبه در بین مسجد جامع و امامزاده است و در دوران ابوالقاسم خان ساخته شده و در دوران مظفر الدین شاه قاجار مورد بازسازی قرار گرفته است این حمام یا گرمابه از سه قسمت تشکیل شده خزینه و رختکن و حمام که خود را انجا میشستند و در ساخت این حمام از کاشی و در سر در های ان از مواد خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و این حمام از موقوفات مسجد است و الان هم توسط اداره میراث فرهنگی مورد بازسازی قرار گرفته است و موزه مردم شناسی است. افرادی که برای دیدن مسجد به انجا میروند میتوانند از این حمام دیدن کنند.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده