به مکانی که زمین آن چیزی بین خشکی و آب باشد، (ممکن است همواره آب، یا گاهی خشکی و گاهی دارای آب) تالاب می گویند. از مهم ترین مناطق زیست محیطی استان بوشهر مناطق حفاظت شده است که حله یک مورد از آن می باشد. تالاب حله در محلی که رود دالکی و شاپور به یکدیگر می رسند، با فاصله 10 کیلومتری از ناحیه شمال شرقی بندر بوشهر در سواحل خلیج فارس واقع شده است.

طبق نتیجه اعلام شده مساحت منطقه حفاظت شده حله 42600 هکتار است که نیمی از این مساحت (حدود 20000 هکتار) را تالاب تشکیل می دهد. آب تالاب حله از طریق رود دالکی و شاپور، باران، و حتی جزر و مد دریا، تامین می شود. وجود 2 رودخانه مهم و نزدیکی با ساحل خلیج فارس شرایط را برای زندگی گیاهان، جانوران و پرندگان فراهم و زیستگاه غنی ساخته است.

در این مکان نیزار های اطراف تالاب، پرندگان مهاجر، پرندگان شکاری، پرندگان بومی و گیاهان کمیاب، جانوران و ... زندگی می کنند؛

پرندگانی مانند: دراج(کمیاب)، درنا، پرستو، حمامی، بط، گاچی رو، خردل، هفت رنگ، حواصیل، ترنی و جغدانبار(کمیاب)

پرندگان شکاری مانند: نوعی عقاب، شاهین، کرکس و سارگپه

جانورانی مانند: گرگ، شغال و روباه

گونه های گیاهی مانند: نخل مرداب، چمن شور ساحلی، بوریا، گلرنگ وحشی و کنار

به گفته اهالی نزدیک این منطقه در اثر طغیان رودخانه های نامبرده در سال1343 و تغییر مسیر آب رودخانه ها تالاب حله شکل گرفته و در 6 مردادماه سال 1355طبق مصوبه ای به عنوان منطقه حفاظت شده حله معرفی شده است، همچنین عنوان تالاب نمونه در جنوب ایران را به خود اختصاص داده است.