header

بنای تاریخی خواجه خضر

۰ ۳۶ ۰ ۰

استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - خیابان منتظری ،کوچه پست قدیم ،روبروی مدرسه شوکتیه.


---

بنای تاریخی خواجه خضر یکی از معدود بناهای با کاربری مسجد و آرامگاه است که در دوره‌ی قاجار ساخته شده و پلان تک ایوانی و تزئینات آجرکاری و رسمی‌بندی ایوان از ویژگی‌های آن است. در خصوص تاریخ بنای خواجه خضر نقل قول های مختلفی وجود دارد و در این‌باره نظریات متفاوتی ارائه می‌شود، اما آنچه که به حقیقت نزدیک‌تر است درباره پیشینه این بنا می‌توان به آن استناد کرد این است که بنای مزبور دارای 2 بانی بنام‌های خواجوی و منصف بوده و زمان ساخت آن به دوره قاجاریه برمی‌گردد.

بنای خواجه‌خضر از نظر نوع نقشه تک‌ایوانی و در دو طبقه هم‌کف و اول ساخته شده و به طور کلی نوعی قرینه‌سازی در آن به کار رفته که اجزاء مختلف و عناصر گوناگون در این بنا نشانگر این موضوع است. فضای ورودی بنا را یک سردر تشکیل می‌دهد که عاری از تزئینات است و فقط نوعی آجرکاری به شکل هندسی در دو طرف پایه‌های آن به کار رفته است. هم‌چنین، فضای ورودی نسبت به فضاهای دیگر بنا کوچک و کم‌اهمیت طراحی شده و برای دسترسی به صحن این بنا باید از یک هشتی و دالانی که به طور مستقیم بعد از آستانه در واقع شده عبور کرد.این جاذبه توسط علی رخشانی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده