برج نقاره خانه، در شهر ری، بر بالایی برج نقارخانه یا برج طبرک قرار دارد. این برج در حدود 1000 سال پیش توسط فردی نامعلوم ساخته شد. عده ای باور دارند که این برج توسط بزرگ امید و یا بورزجمید ساخته شده است، در حالی که دکتر شهریار عدل با خواندن کتیبه ای که در آن محل وجود دارد، متوجه شد که ساخته آن توسط عبدالجلیل بن فارس بوده است.

 
این برج ارتفاعی سه متری دارد و از سنگ و گچ ساخته شده است. تزئینات آجرکاری به همراه قوس های جناغی است.  

 

ماهیت استفاده این برج هنوز درست معلوم نیست عده ای اعتقاد دارند که این مکان جز املاک شخصی بوده، و عده ای می گویند که مقبره یکی از پادشاهان سلجوقی است، و عده ای باور دارند که این مکان استودان زرتشتیان بوده است. زرتشتیان بر این باور بودن که خاک مظهر پاکی است، به همین دلیل مردگان خود را دفن نمی کردند، بلکه بر بالای کوه های بلند قرار می دادند تا خوراک پرندگان شوند، سپس مدتی بعد به آنجا می رفتند و استخوان های باقی مانده را جمع می کردند و درون کوزه قرار می دادند و در محلی به نام استودان می گذاشتند.  
در بالای این برج در گذشته عکسی از بهرام گور بود، بعدها در زمان حکومت قاجار به جای آن کنده کاری عکس فتحعلی شاه قاجار را هک کردند.