محمدخان دشتی (1298-1246) پس از برادرانش حیدرخان و حسین خان حاکم دشتی شد. قلعه خورموج یا قلعه محمدخان، به دستور محمدخان در دوره قاجار ساخته شد و نمونه ی حیرت آور زمان خود بود. بنای قلعه محمدخان شامل عمارت مرکزی، 4 برج اندرونی گلی، مهمان خانه، قراول خانه و اصطبل با دیوار و باروی گچی توسط معماران شیرازی واصفهانی حدود 150 سال پیش بنا شد .

محمد خان چیزی نزدیک به 20 سال در این قلعه زندگی کرد و پس از آن جمال خان در ضلع جنوب غربی آن برج گچی احداث کرد. قلعه محمدخان دشتی 2 در بزرگ داشت که هر در کاربرد خاص خودش را داشت.در بزرگ رو به شمال، از چوب درختان جنگلی ساخته شده بود و با ابعاد 4در5 متر مختص ورود و خروج ماشین بود؛ در دیگر که چشمه ای از کنار آن جاری بود مخصوص افرادی بود که پیاده به قلعه مراجعه می کردند.

برج قلعه دارای 3 طبقه و یک زیر زمین گه سقف زیر زمین به صورت گنبدی ساخته شده است. قلعه محمدخان در زمان حکومت پهلوی اشغال شد و تنها برج جمال خان باقی ماند شهرداری آن زمان مکان این قلعه را برای ساختمان شهرداری در نظر گرفته بود و از همین رو بود که قسمت اصلی قلعه به جز برج جمال خان تخریب شد.

قلعه محمدخان دشتی که روزگاری بلندترین نقطه و تمام شهر از آنجا نمایان بود ، متاسفانه حال در میان دیگر سازه های شهری گم شده است. این مکان تاریخی در سال79 با شماره 3032 به فهرست آثار ملی پیوست.