باغ تاریخی سعیدی یکی از جاذبه های تاریخی نیشابور است که وسعت آن به ۴ هکتار می رسد. باغ تاریخی سعیدی در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. این باغ زیبا، دو عمارت تاریخی دارد که در جنوب و مرکز این باغ بنا شده اند. این عمارت ها در اوایل دوره پهلوی و اواخر دوره قاجاریه، توسط ابراهیم سعیدی ساخته شدند. تزیینات و معماری بکار رفته در این دو عمارت یادآور معماری دوره ی گذر قاجاریه به دوره ی پهلوی اول است و حدوداً یک قرن تاریخ را در دل جای داده است.

از این جاذبه تفریحی دیدن کنید : باغ و عمارت امین الاسلامی نیشابور

در عمارت باغ تاریخی سعیدی، مرحوم عبدالله سعیدی نماینده مردم نیشابور در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی زندگی کرده است. باغ سعیدی جزو بزرگ‌ترین باغ ها در نیشابور است.