بارگاه مطهر حضرت معصومه (س)، مأمن عاشقان و دلباختگان آل بیت رسول

شهر قم به گرمای وجود حضرت معصومه آزین گشت.درست در سال 201 هجری قمری، یک سال بعد از ورود امام رضا به مرو، حضرت معصومه به امید دیدار برادر، عازم خراسان شد، اما قبل از ورود به مرو و زیارت برادرشان در ساوه مریض می شوند و به قم انتقال داده می شوند و بعد از مدتی در اثر بیماری از دنیا می روند و در باغ بابلان، بیرون شهر در کنار رودخانه ای دفن می شوند و این شهر به خاطر وجود پیکر مطهر ایشان مقدس می گردد.

مزار مطهر حضرت معصومه در طی ادوار تاریخی دستخوش تغییرات بسیاری می گردد و در زمان صفویه این بارگاه شکوه و جلال می یابد و بر وسعت آن افزوده می گردد.

حرم حضرت معصومه (س)

حرم مطهر ایشان اکنون دارای دو صحن با نام های «عتیق و جدید»، شش رواق با گنبدی کوچکتر از گنبد اصلی و شش گلدسته می باشد که بعد از دو گلدسته اصلی که در زمان صفویه بنا شد، چهار گلدسته دیگر بعدها به آن افزوده شد و از دو گلدسته کوتاه تر اکنون برای اذان گویی استفاده می گردد.

در حال حاضر این شهر مقدس هر روز و هر ساعت شاهد زائرانی است که از گوشه و کنار این کره ی خاکی به امید زیارت این بانوی عزیز به این شهر سفر کرده و ساعاتی فارغ از تمام دغدغه های روزگار در صحن و سرای این حضرت آرامش را تجربه می کنند.