یکی از یادمانهای مذهبی استان خراسان شمالی که در دوره تیموری بنا شد و نمای خارجی آن در دوره قاجار تعمیر شده است ،امام زاده محمد باقر لنگر می باشد .

بنای این امام زاده  از کف تا بالای گنبد دو پوش حدود 7 متر ارتفاع دارد و ایوان ، لچکی ها و تمام پوسته ی خارجی گنبد با کاشی های فیروزه ای تزئین شده و همچنین این اثر با شماره 5153 در آثار ملی به ثبت رسیده است .

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: سد شیرین دره

بنای تاریخی امامزاده چندین بار مورد مرمت قرار گرفته و نماي خارجي آن در دوره قاجار به طور کامل دوباره سازی شده است.

امامزاده محمد باقر لنگر یکی از بنا های تاریخی مذهبی دوره تیموریان است. نمای خارجی ساختمان امامزاده محمدباقر لنگر در دوره قاجار تعمیر شده است.