header

امامزاده محمد باقر لنگر

۰ ۱۱۹ ۰ ۰

بجنورد یک کیلومتری روستای لنگر


---

یکی از یادمانهای مذهبی استان خراسان شمالی که در دوره تیموری بنا شد و نمای خارجی آن در دوره قاجار تعمیر شده است ،امام زاده محمد باقر لنگر می باشد .

بنای این امام زاده  از کف تا بالای گنبد دو پوش حدود 7 متر ارتفاع دارد و ایوان ، لچکی ها و تمام پوسته ی خارجی گنبد با کاشی های فیروزه ای تزئین شده و همچنین این اثر با شماره 5153 در آثار ملی به ثبت رسیده است .این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )