header

امامزاده یحیی بن موسی (ع)

۰ ۶۲ ۰ ۰

امامزاده یحیی


---

در مرکز شهرستان سمنان و در انتهای بازار یک بقعه قرار گرفته که متعلق به فرزند امام هفتم است و در این بقعه یکی از امامزاده های این استان و این شهرستان است ایشان یکی از همراهان امام هشتم در سفر به خراسان بودند و امام ایشان را به سمنان فرستاد و برای ارشاد مردم که بعد از شهادت ایشان در همین محل کنونی دفن شدند.

این امامزاده در شهرستان سمنان و در انتهای بازار است که زا,ران زیادی برای زیارت به این مکان میروند.در داخل صحن یک حوض است که بیشتر برای وضو کاربرد دارداین جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده