امامزاده ابوعلی عبیدالله الاعرج (ع) در بخش مرکزی، شهر نیشابور قرار دارد که به فرزند حسین الاصغر بن امام زین العابدین (ع) معروف استعبیدالله حاضر به بیعت با محمد بن عبدالله نفس الزکیه نبود و به همین دلیل محمد سوگند خورد که هر زمان که عبیدالله را دید او را زنده نگذارد و زمانی که عبیدالله را نزد محمد آوردند هردو چشمان خود را بست تا عبیدالله را نبیند تا رفتاری برخلاف سوگند خود نکرده باشد.

عبیدالله مدتی در مدائن بود سپس از مدائن به خراسان، نزد ابومسلم مروزی رفت و ابومسلم، استقبال بسیاری از عبیدالله کرد، برایش شهریه بسیار تعیین کرد. همچنین بسیار توقیر و تجلیل از او نمود، این باعث شد که مردم خراسان و امراء ایشان هم احترام زیادی برای عبیدالله قائل باشند. به تدریج کارش به قدری اهمیت یافت که در معرض خلافت قرار گرفت.

از این جاذبه تفریحی دیدن کنید : باغ و عمارت امین الاسلامی نیشابور


عبیدالله زمانی که نزد ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی آمد خلیفه از آمدنش استقبال کرد و قریه از قراء مدائن را که سال هشتاد هزار دینار درآمد داشت به او داد.