header

بقایای ارگ فرود کلات

توضیحات

گفته میشود که این مکان محل زندگی فرود شاه (نوه دختری پیران) بوده است،که امروزه به نام ارگ فرود شناخته می شود.سرگذشت او و مادرش از غم انگیز ترین داستان های شاهنامه است؛در این سرگذشت شرایطی بوجود آمد که باعث ایجاد جنگ بین فرود ولشگریان شد، فرود کشته شد و مادرش جریره هم وقتی دید منطقه به دست دشمن می افتد در کنار جنازه پسرش خودکشی کرد.

آثار باقی مانده از این ارگ در نزدیکی روستای گرو قرار دارد که تنها نشانه هایی از آب انبارهای پوشیده شده با ساروج و دیواری سنگی قابل مشاهده است.در این محل بقایای آثار سفالی وجود دارد که پیشینه ی آن به قبل از اسلام بر می گردد و شبیه سفال های دوره ساسانی است.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان رضوی روی نقشه