header

ارگ تاريخي آلمادوشن

۰ ۲۱۳ ۰ ۰

شهرستان بجنورد، بخش راز وجرگلان، دهستان غلامان، روستای آلمادوشن


---

ارگ آلمادوشن در بلندین قسمت کوهی که به شکل استوانه و مسطح است در روستای آلمادوشن که به معنی " محل افتادن سیب " می باشد قرار دارد.

این ارگ دارای زمینی به طول وعرض 100در 500 متر می باشد .

در اطراف این ارگ لاشه های سنگ زیادی دیده می شود که نشانگر وجود بنا های قدیمی در این مکان است که به مرور زمان ویران شده اند و تنها همین ارگ که به نظر قسمت اصلی قلعه می باشد باقی مانده است.

از ارگ آلمادوشن در دوران اشکانی تا قرن های 6و7 هجری قمری به عنوان یک قلعه نظامی استفاده می شده است.این جاذبه توسط sajede zabeti ثبت شده است

جنس زمین

خاکی

ورودی

رایگان

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )