بقعه شاهزاده نبی در فاصله 200 متری  شهر غلامان واقع شده.

در سال 1318به دستور سروان امیر عباس دیباج حاکم آن زمان تجدید بنا شد.ساختار باقی مانده این بنا تماما به دوره پهلوی باز می گردد.

بنای آرامگاه این شاهزاده به  شکل شش ضلعی ایوان دار است واز آجر ، گچ ،ملات گلی و چوب  برای ساخت این بنا استفاده شده است.

ایوان این بنا مشرف به شمال واقع شده است. دو ورودی این بنا در سمت های شمال وغرب قرار دارد.

اهالی شهر غلامان از آن جا که ارادت خاصی به این امام زاده دارند از محیط اطراف این آرامگاه به عنوان محل دفن مردگان خود استفاده می کنند.