header

اب انبارهای کندر

توضیحات

آب انبارهای کندر در شهرکندر شهرستان خلیل اباد خراسان رضوی وجود داردکه از دو بنای مشابه تشکیل شده اند.این اب انبار هااز جمله آثار سود اور برای مردم می باشند که آب انبار اولی به دستور اقای حاتمی و حاج علی اصغر بنایی در حدود 70 سال پیش ساخته شده و آب انبار دیگر 60 سال پیش به دستورحاج اصغر رحمانی و استاد شعبان بنا گردیده است . این آب انبارها با استفاده از آجرهای 30 و 20 سانتی متری مربع شکل ساخته شده و گنبدی مخروطی بر بالایشان استوار گردیده است.شکل هر دو بنا به شکل دایره بوده و مخزن آنها از استوانه ای به عمق 10 و 5/10 متر تشکیل گردیده است.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خراسان رضوی روی نقشه