آسیاب آبی افین یکی از جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی است که در ابتدای ورودی بافت قدیم روستای افین از توابع شهرستان قاینات قرار دارد. قدمت این آسیاب به دوره ی صفویه می رسد. آسیاب افین علیرغم زلزله خیزی منطقه همچنان سالم مانده است. این مجموعه آسیاب ها که در قدیم شامل 5 آسیاب بوده است اما در حال حاضر فقط یکی از آنها سالم است و از بقیه آثار خرابه هایی بر جای مانده است.

بنای این آسیاب دو فضای گنبدی شکل دارد که به وسیله ی راهرو هایی به هم متصل است که در قسمت ابتدایی آن سکویی برای گذاشتن غلات وجود دارد. در سالن دوم آن آسیابی قرار دارد که شامل دو سنگ که سنگ زیرین ثابت و سنگ رویی که کوچکتر می باشد و در وسط آن سوراخی وجود دارد که محل ریختن غلات بوده است. سنگ رویی به وسیله اهرمی که به چرخش در می آید و گندم ها را آرد می کند. آسیاب آبی افین با توجه به قدمت خود توانسته یادگاری از گذشته باشد و الان هم با توجه به مکانیزم بودن وسایل، بعضی از مردمان این روستا و روستا های همجوار آن برای آرد کردن گندم های خود به سراغ این آسیاب می آیند.