header

آرامگاه مولانا شیخ زين الدين ابوبكر

۰ ۹۰ ۰ ۰

شهرستان تایباد - خیابان خرمشهر


---

آرامگاه تاریخی شیخ زین الدین در شهرستان تایباد قرار دارد و در اطراف آن حصاری از جنس فلز کشیده شده است در رو به روی آرامگاه بنای زیبایی وجود دارد که بر اساس شواهد تاریخی بدست آمده با دستور پیراحمد خوافی در سال 848 قمری بنا شده است.

بنای آرامگاه از یک گنبد خانه با ایوان بزرگ و تعدادی اتاق در کنار پلکان تشکیل شده است و مسیر رفتن به طبقه بالا از طریق پلکان میسر میشود. در پشت بنای آرامگاه شش عدد طاق نما وجود دارد که به صورت زیبایی با کاشی تزئین شده است و در بالای آن یک گنبد که مقرنس کاری شده وجود دارد.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )