در جنوب اسفراین ، یک کیلومتری شمال شرقی شهر تاریخی بلقیس و در میان زمین های کشاورزی آرامگاه شیخ آذری واقع شده است.

معماری این بنا را می توان از چند نظر مورد بررسی قرار داد :

  1. آرامگاه از جنس خشت خام ساخته شده است .
  2. سقف آن از جنس چوب می باشد .
  3. قبر ایشان حدود 80 سانتی متر از زمین بلند تر و از موزاییک پوشیده شده است .
این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : شهر تاریخی بلقیس اسفراین

حمزه بن علی آذری متخلص به شیخ آذری از شاعران و عارفان قرن نهم هجری قمری از سرزمین خراسان می باشد وی در اسفراین متولد گشت و پس از مدتی که در دربار شاهرخ تیموری شاعری نمود به عرفان روی آورده بود و پس از سفر به هند و همنشینی با احمد شاه بهمنی و پسرش به ایران بازگشت و شاگردان و عارفان زیادی را برای این خطه تربیت کرد  و کتاب های بسیار زیادی در حوزه شعر و عرفان نوشت.