header

آرامگاه حافظ

توضیحات

آرامگاه حافظ قطعا یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری شهر شیراز است. این جاذبه گردشگری که به حافظیه شهره است مدفن یکی از بزرگترین شعرای قرن هشتم هجری قمری با نام خواجه شمس الدین محمد بن بهاالدین حافظ شیرازی ملقب به لسان الغیب است. این آرامگاه زیبا محفلی برای اهالی شهر و هنر شهر شیراز است و اغلب جلسات حافظ خوانی و تفسیر شعرعای حافظ در پای مقبره وی برگزار می شود. پس از مرگ این شاعر بزرگ و پرآوازه در سال 792 هجری قمری هیچ مقبره ای بر فراز قبر این شاعر بزرگ ساخته نمی شود تا اینکه چیزی در حدود 7 دهه بعد فردی با نام محمد یغمایی که سمت وزارت حاکم فارس را بر عهده داشته است گنبدی بر فراز مزار حافظ ساخته و حوضی نیز در مقابل مقبره حافظ می شود که با آب رکن آباد پر می شده است.

بنا آرامگاه به همان صورت خود باقی می ماند تا اینکه با روی کار آمدن سلسله صفویه بازسازی هایی بر روی این بنا صورت می گیرد. در مرمت بنای نخستین حافظیه از نادر شاه افشار نیز در دوره حکومت افشاریان نام برده شده است. با روی کارآمدن سلسله زندیه کریم خان زند نیز مبادرت به بازسازی مقبره حافظ می نماید و سنگ قبری یکپارچه مرمین بر فقراز قبر حافظ نصب می کند.. وی علاوه بر بازسازی مقبره یک تالار سنگی درست روبروی مقبره حافظ بنا میکند. این تالار با چهار ستون سنگی دارای دو اتاق در انتهای شمالی جنوبی خود بوده است. در گام بعدی کریم خان زند با ساخت یک باغ زیبا در مقابل مقبره شکوه آرامگاه حافظ را به حد اعلای خود می رساند.

با روی کار آمدن سلسله قاجار در سال 1235 هجری شمسی و با تخریب گنبد ساخته شده بر فراز مقبره حافظ  بار دیگر بنای حافظیه توسط فردی با نام مویدالدوله که سمت حاکم فارس را بر عهده داشته است مورد مرمت قرار می گیرد. این بار یک محفظه چوبی برا فراز مقبره حافظ ساخته می شود که با تلاش های برخی از افراد متظاهر تخریب می شود. در سال 1280 هجری شمسی نیز اقدام به ساخت مقبره ای بر فراز قبر حافظ می شود اما از آنجا که سازنده فردی زرتشتی بوده این امر دستاویز برخی افراد شده و به همین بهانه بنا را تخریب و از ادامه کار ساخت آرامگاه جلوگیری می کنند. با روی کار آمدن سلسله پهلوی در سال 1310 هجری شمسی استاندار فارس یک خیابان در مقابل حافظیه احداث کرده، باغ را مورد رسیدگی قرار می دهد و در نهایت یک سردر بزرگ و سنگی در یکی از ورودی های حافظیه نصب می کند.

در سال 1314 هجری شمسی تصمیماتی برای بازسازی مقبره حافظ اتخاذ شده و تصمیم گرفته می شود تا از طرح های آندره گدار ایران شناس مطرح فرانسوی و همچنین از بازسازی های صورت گرفته در عهد زندیه استفاده شود. کار ساخت آرامگاه آغاز شده و تغییرات زیادی در فضای 2 هکتاری حافظیه ایجاد می شود و چهار در ورودی برای ورود به بخش های مختلف حافظیه تعبیه می شود. ابتدا تالار کریم خانی حفظ شده و فقط از هر دو طرف با ساختن ستون های سنگی تراش خورده امتداد داده می شود.  این تالار آرامگاه را در یک سو و باغ را در سویی دیگر قرار می دهد. با ورود به محوطه حافظیه باغی بزرگ در برابر چشمانتان ظاهر می شود دو باغچه بزرگ که در دوسوی ورودی قرار گرفته اند و یک مسیر گلکاری و چمن کاری شده زیبا نیز در میانه دو باغ قرار گرفته است.

انبوه درختان سرو، کاج و نارنج فضای باغ را آراسته اند. در دو طرف فضای چمن کاری شده دو مسیر به چشم می خورد که هر دو به تالار کریم خانی منتهی می شود. چند پلکان مرمین شما را از کف حیاط به تالار می رساند با عبور از عرض تالار بازهم چند پله شما را به قسمت بعدی حافظیه  منتقل می کند. در این قسمت مقبره حافظ قرار گرفته است. مقبره از سطح زمین فاصله داشته و با چند پله قابل دسترسی است. بر فراز مقبره بنایی با چندین ستون سنگی قرار دارد که بر روی سقف آن گنبدی شکل و ترک ترک قرار گرفته است که الهام گرفته از کلاه درویشان و به رنگ سبز است. فضای داخلی گنبد نیز دارای کاشی کاری های معرق بسیار زیبایی است.

 سنگ قبر حافظ نیز همان سنگ قبر نصب شده در دوره کریم خان زند است. در سال های قبل اطراف محوطه نیز به عنوان یک قبرستان عمومی به کار برده می شده است و بسیاری از بزرگان و اعضای خاندان های اصیل شیرازی در این مکان به خاک سپرده شده اند. در این قسمت دو حوض بزرگ مستطیل شکل و چند باغچه با درختان سرو و نارنج به چشم می خورد. چای خانه، کتابخانه، اتاق حافظ شناسی و بخش های متععد دیگری در این قسمت از بنای حافظیه به چشم می خورد.

موقعیت نزدیکترین جاذبه های فارس روی نقشه