یکی از آثار دیدنی استان بوشهر آب انبار تاریخی قوام است که در ناحیه غربی شهر بوشهر و در خیابان خلیج فارس قرارگرفته است. براساس مصالحی که در ساختمان این آب انبار به کار رفته میتوان گفت که قدمت آن حدودا به 150 سال پیش یعنی دوره قاجار برمی گردد.

از ویژگی های این بنا میتوان به عمق حدود 62 متر اشاره کرد که 2 متر آن قابل مشاهده و خارج از زمین و 60 متر دیگر از آب آن زیر زمین وجود دارد.

در گذشته که مردم با کمبود آب و بارندگی مواجد بودند آب انبار قوام نیاز آب شرب مردم بوشهر را مرتع می ساخت؛ اما اکنون با وجود لوله کشی های شهری و عدم استفاده به عنوان براشت آب، این مکان به یکی از بهترین رستوران و چایخانه های سنتی استان بوشهر تبدیل شده است.