header

آبشار زو سیا

۰ ۱۲۰ ۰ ۰

جنوب غربی لایین


---

آبشار زو سیا (زاوی رش) منطقه ای بسیار دیدنی است که در استان خراسان رضوی واقع شده است.آبشار زو سیا که به صورت پلکانی در دامنه ارتفاعات هزار مسجد در منطقه حفاظت شده ارس سیستان واقع است بیشتر از 50 متر ارتفاع دارد. وجود جنگلهای ارس و پوشش گیاهی انبوه به همراه ارتفاعات زیبای هزارمسجد و چشمه ساران فراوان در این منطقه جلوه ای ویژه به آن داده است. آبشار در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا واقع شده است. فاصله آبشار تا شهرستان لایین در حدود 20 کیلومتر است و در جنوب غربی آن واقع شده است. برای دسترسی به آبشار باید مسیر دره جنوب لایین را تا آبشار را به صورت پیاده رفت.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )