این آبشار در دامنه قله به همین نام در ارتفاع 2400 متری از سطح دریا قرار گرفته و در فصل زمستان یخ میزند.

ابن آبشار در فصل زمستان به طو کامل یخ میزند که مناظر زیبایی را خلق میکند و باعث جذب یخ نوردان و عکاسان به خود می شود. این آبشاریکی از مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : روستای فیروزه شیروان 

 

آبشار جم

مسیر طی شده برای رسیدن به آبشار :

پس از گذشتن از روستا ارک به روستا ببو رسیده و به سمت ارتفاعات این روستا مسیر را ادامه داده تا تابلو روستا را ببینید .

پس از رسیدن به روستا حصار حصینی مسیر را باید پیاده طی کرده و ماشین نمیتواند عبور کند سپس باید به پناهگاه برسید که مسیری دشوار و سختی دارد پس از تجهیزات و آب کافی همراه داشته باشید پس از رسیدن به پناهگاه با طی یک ساعت کوه نوردی به این آبشار خواهید رسید .